ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนทะเบียนให้เสร็จสิ้น ภายใน 3 พ.ย.66 ก่อน 12.00 น.เท่านั้น!!!!!


>>>นักเรียนสามารถตรวจสอบปฏิทินปฏิบัติกรรมได้ที่นี่<<<
****สามารถดาวน์โหลด บันทึกข้อความจัดตั้งชุมนุม 2/2566 ที่ >>แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม<<

คุณครูสามารถดาวน์โหลด แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุมได้ที่นี่

*********สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย*********
กรอกข้อมูลชมรมออนไลน์*****>> กรอกข้อมูลออนไลน์

****แบบจัดตั้งชมรม มัธยมศึกษาตอนปลาย >> แบบจัดตั้งชมรม 

***********************************

ให้นักเรียน ม.ปลาย ดาวน์โหลด การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่นี่


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน  2566 

4. ระบบปิดสมัครในวันที่ 3 พฤศิกายน 2566 เวลา 12.00 น.
5. การเข้าใช้งาน โดยใช้รหัสประจำตัวนักเรียน "ให้นักเรียนเลือกชุมนุมด้วยตนเอง"

6. นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1  ไม่ต้องเลือกชุมนุมครับ (นักเรียน ม.1 อยู่ชุมนุม รักษ์สุขบท)

7. นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี เลือกชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.2 ,ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : 4 ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายธง  ทุ่งเหียง
ผู้ใช้ :         11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :   5225 (รหัสผ่าน คือ 4 ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาชน เช่น 2 0001 00 01 5 225)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
     ครูเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล  โทร. 0899360946  หรือ
     ครูพจนวัฒน์  จารย์พรมมา  โทร. 0895146785  หรือ "แจ้งกับคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียน"

8. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ